Programproducent

GREAT

GREAT är en intresseförening som arbetar för att utveckla infrastrukturen i Västra Sverige. Föreningen består av ett 50-tal aktörer; operatörer, företag, föreningar, universitet och högskolor, kommuner samt kommunala och regionala bolag. En väl utbyggd it-infrastruktur bidrar till en stärkt regional och lokal konkurrenskraft. Samarbetet med GREAT startade 2012, när de hade behov av att uppdatera sin website.

View more ...