Maritima möten

Sjöfartens Analys Institut

Affärsidén var att samla de aktörer som är beroende av sjöburna transporter och förse dem med fakta, trender och insikter för att förstå och forma sin framtid. Föreningen drev branschens framtidsfrågor med utgångspunkt i de insikter som medlemmarna når, för gemensam nytta. Som generalsekreterare i Sjöfartens Analys Institut ansvarade jag för den dagliga driften och

View more ...