Sjöfartens Analys Institut

Project Overview

Affärsidén var att samla de aktörer som är beroende av sjöburna transporter och förse dem med fakta, trender och insikter för att förstå och forma sin framtid. Föreningen drev branschens framtidsfrågor med utgångspunkt i de insikter som medlemmarna når, för gemensam nytta.

Som generalsekreterare i Sjöfartens Analys Institut ansvarade jag för den dagliga driften och marknadsrapporteringen till föreningens medlemmar. Det ingick också i mitt uppdrag att lyfta intresset för strategifrågor i det maritima klustret.

Flaggskeppet är Executive Meeting som hölls tredje veckan i januari varje år. IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

Sjöfartens Analys Institut, SAI, likviderades 2015, en process jag deltagit i och samlat ännu mer erfarenhet.

 

Project Details