GREAT

Project Overview

GREAT är en intresseförening som arbetar för att utveckla infrastrukturen i Västra Sverige. Föreningen består av ett 50-tal aktörer; operatörer, företag, föreningar, universitet och högskolor, kommuner samt kommunala och regionala bolag. En väl utbyggd it-infrastruktur bidrar till en stärkt regional och lokal konkurrenskraft.

Samarbetet med GREAT startade 2012, när de hade behov av att uppdatera sin website. Efter att ha djupintervjuat styrelseledamöterna, sammanfattat och formulerat budskapet, utvecklade vi en ny site tillsammans med HIQ som sjösattes 2013.

Jag gör lite olika gig för GREAT; webbredaktör, programproducent & moderator.

Project Details